vrijwilliger login

Wie zijn wij?

Het Logeerhuis van Sint Nicolaas wordt jaarlijks georganiseerd en is ontstaan vanuit het CJA (Christelijk Jeugdwerk Apeldoorn) in nauwe samenwerking met Joker (adviesorgaan voor Jongeren en Kerk).

Sinds 2015 is het Logeerhuis van Sint Nicolaas ondergebracht in een zelfstandige stichting; Stichting Sint Nicolaas Apeldoorn”. Het 3-koppige bestuur van de stichting is samen met enkele enthousiaste coördinatoren verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van Het Logeerhuis van Sint Nicolaas. Zij vormen met elkaar de “staf” van Het Logeerhuis.

De organisatie

Het logeerhuis is gestart in 2008 en is de eerste 2 jaar gehuisvest geweest in het Parochiehuis van de Mariakerk in het centrum van Apeldoorn. Het idee werd geboren toen het CJA (Christelijk jeugdwerk Apeldoorn) kennis maakte met “Diaconaction”. Een landelijk initiatief vanuit het Bisdom Utrecht dat er op gericht is om jongeren actief aan de slag te laten gaan met diaconaat. Diaconaat is niet anders dan omzien naar mensen in jouw omgeving en daar hoeft niet altijd in directe zin wat voor teruggegeven te worden. Diaconaction wordt elk jaar gehouden in het 3e weekend van november.

Dat beeld van “omzien naar je medemens” en het moment waarop Diaconaction werd georganiseerd, was voor het CJA en Joker reden om een directe relatie te leggen met Sint Nicolaas. De bisschop die bij vele kinderen het hart sneller doet laten kloppen, maar waarvan te veel mensen het ontstaan niet meer weet. Een uitgelezen kans om de oorsprong van het Sint Nicolaasfeest weer een beetje terug onder de aandacht te brengen. Er werd een samenwerking tot stand gebracht met Stichting Staf & Mijter, die als goeddoel stichting al jaren bezig was met het organiseren van grotere Sint Nicolaasfeesten en samen met hen werd het Logeerhuis van Sint Nicolaas geboren.

Belangrijk uitgangspunt voor de organisatie van “Het Logeerhuis van Sint Nicolaas” is dat deelname van jongeren vanaf 14 jaar gewaarborgd zou zijn. Jongeren in de leeftijd vanaf 14 jaar worden actief benaderd en gevraagd om mee te werken en zich belangeloos in te zetten bij de uitvoering van Het Logeerhuis van Sint Nicolaas. De locatie van de eerste 2 jaren, de toenmalige Mariakerk aan de Stationsstraat, benadrukte de grondslag van het Sint Nicolaasfeest en bezoekers waren onder de indruk van de samenhang. Het eerste jaar was een onverwacht succes, zowel in de zin van het aantal deelnemende jongeren als ook het aantal bezoekers dat werd ontvangen. Er werd geleerd van de dingen die beter konden en het 2e jaar was een nog groter succes. Hierdoor werden we genoodzaakt om een grotere locatie te zoeken en deze werd gevonden in de huidige locatie in Het Woldhuis aan de Zutphensestraat.
Een prachtige locatie die de organisatie de mogelijkheid gaf om verder te groeien en zowel meer deelnemende jongeren toe te laten als te groeien in het aantal bezoekers.

Inmiddels bestaat het logeerhuis al vele jaren en is het niet meer weg te denken in de Apeldoornse Sint Nicolaas periode. De Magie van het Logeerhuis is uitgegroeid tot een begrip in Apeldoorn en een Sint Nicolaasfeest van formaat, voor het hele gezin, want het Sint Nicolaasfeest is geen kinderfeest, maar het Sint Nicolaas vier je SAMEN!

Bestuur

  • Arendo Sturre (preases)
  • Arno Ribbink (secretaris)
  • Tamara Luth (penningmeester)

Stafleden

Anne Zwaan, Antoine van den Hout, Elzemieke Warrink, John Kamphuis, Natascha Nikerk, Patrick de Jonge en Renate van ’t Riet

Vrijwilligers

Tijdens het weekend van Het Logeerhuis zijn meer dan 140 enthousiaste vrijwilligers actief. Een groot deel daarvan is jonger dan 18 jaar. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat jongeren op een laag drempelige manier kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk.

Naast de jongeren die veelal “incognito” meewerken, zijn er ook vele volwassenen die meewerken. Ook zij doen “incognito” mee, maar buiten dat zijn er ook vele volwassenen die achter de schermen mee werken. Denk daarbij aan onze crew, die zorgt voor de op- en afbouw van het Logeerhuis, de verkeersregelaars, de mensen in de catering, achter de kassa, grimeurs, PR-medewerkers, technische mensen, klusjesmannen, penningmeester en onze staf…… zonder hen kan het Logeerhuis niet bestaan en was het niet geworden wat het nu is. Iedereen ook langs deze weg……. ENORM BEDANKT VOOR JULLIE INZET. Jullie zijn stuk voor stuk een groot geschenk van de Sint.

SVVS Keurmerk

Lange tijd is Het Logeerhuis van Sint Nicolaas drager geweest van het officiële keurmerk van de SVVS (Stichting vrienden van Sint Nicolaas). Slechts een klein aantal organisaties in Nederland mag dit keurmerk dragen. Inmiddels heeft het Logeerhuis haar kwaliteit wel aangetoond  en zorgt het bestuur dat de organisatie, de uitstraling en de vrijwilliger van het Logeerhuis van Sint Nicolaas aan hoge kwaliteitseisen voldoet en bewaakt het de professionele verzorging van Sint en de vele pieten.

Tevens hanteert het Logeerhuis van Sint Nicolaas een integriteitsbeleid. Er is geregeld discussie over Sint Nicolaas en zijn Pieten. stichting Sint Nicolaas Apeldoorn is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in het omgaan met kwetsbare doelgroepen als kinderen. Vrijwilligers worden hierin goed begeleid en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gecoached. Kortom, uw kinderen zijn bij ons in goede handen !

Go4it

De Stichting Go4it-Apeldoorn ondersteunt met geld kleinschalige activiteiten voor kinderen en jongeren in de gemeente Apeldoorn. Dat kunnen eenmalige activiteiten zijn, maar ook is ondersteuning mogelijk voor meerdere jaren. Ons doel is om jongeren elkaar te laten ontmoeten en groepsverbanden te stimuleren

Voor uitgebreide informatie over het Go4it kijk op www.go4it-apeldoorn.nl

Social Media
fotoalbum
Youtube Gastenboek