Test

Informatie over de kinderen

Naam:
Leeftijd:
Naam van de school:
Groep:
Naam juf of meester:
Naam beste vriendje/vriendinnetje:
Speelt graag met:
Vind lekker....:
leuke/grappige actie van het kind: