Evaluatie

Evaluatie over Het Logeerhuis van Sint Nicolaas 2014

Beste Sint, Pieten en vrijwilligers

Allereerst  willen we jullie allemaal nogmaals van harte bedanken voor jullie bijdrage dit jaar aan het waarmaken van de magie van Het Logeerhuis. Geweldig was het om dit SAMEN met elkaar te doen. Heel veel positieve reacties krijgen we binnen en zijn te lezen op facebook, twitter en in de Stentor.

Een organisatie draait nooit vlekkeloos, zo ook die van Het Logeerhuis. Van “fouten” kan je leren. Maar je moet er soms wel op gewezen worden.

Daarom vragen we nu jullie hulp door middel van dit evaluatieformulier.
Zouden jullie onderstaande korte vragen willen beantwoorden. Het kan ons helpen bij het verder blijven organiseren van Het Logeerhuis van Sint Nicolaas.

Alvast bedankt voor je reactie

Bestuur
Logeerhuis van Sint Nicolaas

  1.  Wat is je naam?


 2. Wat was je rol in het logeerhuis?
  Sint
  Piet
  Vrijwilliger catering
  Vrijwilliger kassa
  Vrijwilliger op- afbouw
  Vrijwilliger grime
  Organisatie
  Anders

  Anders


 3. Geef een cijfer voor het evenement in zijn geheel!
  1 2 3 4 5

  Toelichting


 4. Geef een cijfer voor de organisatie in zijn geheel!
  1 2 3 4 5

  Toelichting


 5. Geef een cijfer voor de sfeer!
  1 2 3 4 5

  Toelichting


 6. Om welke reden heb je meegedaan aan het logeerhuis van Sint Nicolaas?


 7. Had je vooraf bepaalde verwachtingen en zijn deze uitgekomen?


 8. Hoe vond je de informatieverstrekking?
  1 2 3 4 5

  Toelichting


 9. Was je aanwezig op de pieten-academy op 9 november?
  ja
  nee


 10. Vond je dit een zinvolle bijeenkomst
  ja
  nee
  nvt

  Toelichting


 11. Was het duidelijk genoeg wie jou aanspreekpunt was in het weekend?
  ja
  nee

  Toelichting


 12. Was jouw eigen rol in het weekend duidelijk genoeg?
  ja
  nee

  Toelichting


 13. Als je een "wisselrol" had, hoe is het bevallen dat je tussen de middag wisselde van plek?
  Ik vond het onhandig
  Ik vond het niet fijn
  Ik vond de afwisseling fijn
  NVT


 14. Hoe vond je de verzorging/catering voor de vrijwilligers?
  1 2 3 4 5

  Toelichting


 15. Wat moeten we absoluut niet veranderen?


 16. Wat kan er beter (heb je suggesties)?


 17. Heb je suggesties om de reserveringen van toegangskaarten voor de rondleiding beter of anders te doen?


 18. Heb je nog andere tips/opmerkingen voor de organisatie?


 19. Wil je volgend jaar weer mee doen?
  Ja zeker weten
  Nee denk het niet
  Ik weet het nog niet