vrijwilliger login

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Sint Nicolaas Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63390582, hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@logeerhuisvandesint.nl.

 In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting géén persoonsgegevens aan derden, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting  deze verwijdering doorvoeren binnen 4 weken na verzoekdatum.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Beeldmateriaal

Tijdens het weekend van de Logeerhuis van Sint Nicolaas worden door vrijwilligers (op verzoek van het bestuur) dan wel derden beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) gemaakt en gedeeld op de website en/of social media pagina’s van de Stichting. Met name het plaatsen van beelden op Social Media heeft de stichting niet altijd invloed op. In onze huisregels is opgenomen dat bij het betreden van het evenemententerrein, u toestemming geeft om beelden te mogen gebruiken voor promotiedoeleinden.  De huisregels worden getoond voor het betreden van het evenemententerrein.

 Persberichten

Als de Stichting een persbericht uitgeeft en hierin specifieke personen worden hierin genoemd, zal dit altijd in overleg gaan met de betrokken personen. Media plaatsen ook ongevraagd berichten over de Stichting. Het is niet ondenkbaar dat hierin namen van vrijwilligers worden genoemd. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van deze berichten.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur via mailadres: info@logeerhuisvandesint.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social Media
fotoalbum
Youtube Gastenboek