Parkeren

Rond het logeerhuis is beperkte parkeergelegenheid. Wij adviseren u dan ook om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Wanneer u toch met de auto komt houd dan rekening met extra wandeltijd van ongeveer  15 min.!! Tevens verzoeken wij u vriendelijk om de instructies van de aanwezige verkeersregelaars op te volgen. Deze zullen het verkeer en het parkeren in goede banen leiden.

Tijdens het evenement is voor Het Woldhuis eenrichtingsverkeer ingesteld.

Tijdens het evenement geldt voor Het Woldhuis een eenzijdig parkeerverbod

Deze maatregelen zijn getroffen in overleg en met goedkeuring van de Gemeente Apeldoorn die vergunning heeft verleend voor dit evenement.

Alle maatregelen zijn in belang van de openbare orde en veiligheid maar in het bijzonder voor de veiligheid van u, als bezoeker van Het Logeerhuis van Sint Nicolaas.