vrijwilliger login

Beste vrijwilliger,

Na rijp beraad heeft de staf van Het Logeerhuis van Sint Nicolaas vanavond besloten om dit jaar de deuren niet te openen. Een pijnlijke keuze, omdat juist in deze tijd iedereen verlangt naar leuke dingen. Maar de situatie is op dit moment te onzeker om onnodige risico’s te nemen.

We hadden alles op alles gezet om het weekend wel te laten doorgaan en veel kinderen een geweldige ‘coronaproof’ dag te bezorgen in november. Maar de ontwikkelingen zijn niet gunstig en met het najaar in het vooruitzicht zal dat niet beter worden (slechter weer, meer verkoudheden, meer binnen zitten, oplopend aantal besmettingen).

Wij voelen eveneens een maatschappelijke verantwoordelijkheid om geen grote groepen bezoekers en vrijwilligers bloot te stellen aan besmettingsrisico’s. Ook de financiële risico’s zijn te groot en zouden het voortbestaan van Het Logeerhuis in gevaar kunnen brengen. 

Daarom zijn we tot het besluit gekomen dat het wijs is om nu een jaar over te slaan en er volgend jaar weer een groot feest van te maken. Uiteraard hopen we dat we dan weer op je kunnen rekenen om er een feestelijk weekend van te maken voor kinderen en hun ouders.

Wel gaan we dit jaar huisbezoeken aanbieden. Ook daar hebben we vrijwilligers voor nodig. Daar kan je je natuurlijk ook voor aanmelden, mits je minimaal 16 jaar bent. We kunnen nog een aantal pieten, schminkers en chauffeurs gebruiken. Maar ook de “iets” oudere heren mogen zich aanmelden om in het pak van Sint Nicolaas mee te doen. Uiteraard gaan we dit doen met inachtneming van de geldende RIVM-richtlijnen. Wil je meedoen, meldt je dan aan via www.logeerhuisvandesint/meedoen/

In elk geval zien we elkaar hopelijk volgend jaar weer terug, want van uitstel komt, zeker in dit geval geen afstel!

Er zal deze week nog een persbericht verstuurd worden en een bericht op facebook geplaatst worden over dit besluit. Maar het leek ons goed om jullie hier als eerste over te informeren.

Met hartelijke groet,

Het Logeerhuis van Sint Nicolaas

Social Media
fotoalbum
Youtube Gastenboek